Ativitèdes e corsc

L’A.S.D. “Moena Sport Ginnastica” la met dant per duc si enscinué percorsc de formazion de duta la sorts, da chi de basa (de arcedament per duc i sport) che se poja sul jech, ouc ai bec più pìcoi, ai prumes ensegnaments tecnics de la ritmica e de l’artistica, con e zenza èrc, enscin al cors preagonistich e agonistich per chi che à maor gaissa. L fin de noscia sociazion l’é scialdi stat l benesser fisich e psicologich de si enscinué, enjignan n ambient de amizizia e respet olà prateghèr l sport.

Ginastica artistica

Cors Program Cosć
Basa 17-19-24-26 de Messèl
da les 6 enscin mesa les 7 da sera
21-23-28-30 de Aost
da les 6 enscin mesa les 7 da sera
€ 50 (12 ores en dut)
Mesan 17-19-24-26 de Messèl
da les 6 enscin mesa les 7 da sera
21-23-28-30 de Aost
da les 6 enscin mesa les 7 da sera
€ 70 (15 ores en dut)

Ginastica ritmica

Cors Programma Costi
Basa 17-19-25-26 de Messèl € 50 (12 ores en dut)
Mesan 11-13-18-25-27-30 de Messèl
da mesa les 5 enscin les 6 da sera
22-24-29-31 de Aost
da mesa les 5 enscin les 6 da sera
€ 70 (15 ores en dut)
Per se enjignèr a la garejèdes 11-13-16-18-25-27-30 de Messèl
da les 6 enscin les 8 da sera
20-22-24-27-29-31 de Aost
da le 6 enscin les 8 da sera
€ 115 (26 ores en dut)
Per chi che fèsc garejèdes 11-13-18-25-27-30 de Messèl
da les 6 enscin les 8 da sera
20-22-24-27-29-31 de Aost
da les 6 enscin les 8 da sera
€ 115 (26 ores en dut)

P.S.  I CORSC I VEGNARÀ ENDREZÉ DEMÒ CÒ VEGNARÀ ARJONT N NUMER MINIMAL DE ENSCINUAZIONS.

PER CHI CHE VEL TOR PÈRT AI CORSC E ENCE AL STAGE VEGN METÙ DANT CHISC REBASC:

–  STAGE DE 5 DIS (DUT L DÌ)+ CORS PER SE ENJIGNÈR A LA GAREJÈDES E CORS PER FÈR LA GAREJÈDES: € 215

–  STAGE DE 5 DIS (DUT L DÌ O MESA GIORNÈDA) + CORS DE BASA : € 155/100

–  STAGE DE 5 DIS (DUT L DÌ O MESA GIORNÈDA) + CORS MESAN: € 177/120

Ginastica artistica

Ginastica ritmica

Garejèdes & evenc