A.s.d. Moena Sport Ginnastica

Chi che sion

L’A.s.d. “Moena Sport Ginnastica” l’é na sociazion de sport diletantistica che la ge sporc a bec e bezes, tant pìcoi che mìngol più gregn, te la valèdes de Fiem e Fascia, corsc de ginastica ritmica, artistica e de arcedament per de autra sorts de sport.

Nosc staff

SETOR GINASTICA RITMICA e ARTISTICA

Downes Allison, tecnica di ginastica ritmica FGI, laureèda al IUSM en scienzes motories, spezialisèda te la ginastica posturèla e la ginastica per i bec pìcoi che no va amò a scola (de arcedament per duta la sorts de sport). Te sia longia cariera desche ginasta l’à fat garejèdes nazionèles a livel aut e la é stata per n bon trat te la Nazionèla Talièna, responsàbola del setor de la ritmica, la ge stèsc dò a duc i corsc promozionèi e agonistics.

Iellici Angelica, tecnica de ginastica ritmica FGI, ex ginnasta, diplomèda c/o l “Liceo Coreutico Bonporti” de Trent, sezion “Danza classica metodo Vaganova” e diplom “Advanced” sistem R.A.D. La se cruzia di corsc corsc promozionèi e del grop agonistica de la più picoles.

Romano Alessandra, laureèda en Scienzes Motories, tecnica de ginastica ritmica FGI e esperta de arcedament atletich e ginastica doucia, la ge stèsc dò a duc i corsc promozionèi e agonistics.

Pizzarotti Virginia, laureèda en Scienzes Motories e tecnica de ginastica artistica, la ge stèsc dò ai corsc de ginastica artistica te la sentes de Pardac e Tieser.

Loprete Amalia, ex ginasta , laureèda en Scienzes Motories, la ge stèsc dò ai corsc de ginastica artistica te la sentes de Tieser, Pardac e Ciampedel.

SETOR BAL CLASSICH

Cavallaro Gabriella, ensegnant de Bal Classich c/o l “Liceo Coreutico Bonporti” de Trent, diplomèda c/o l'”Accademia Nazionale di Danza” , la rencura l’arcedament spezifich del bal per l setor agonistich.

 

Duc i istrutores i seghita a miorèr sia formazion, tant dal pont de veduda tecnich che uman, con corsc de agiornament te sie setor e per chel che vèrda la segureza.

Duc i egn la sozietà se cruzia de endrezèr garejèdes regionèles de la FGI o de la CONFSPORT/ASI; la enjigna la desmostrazion da Nadèl e chela de la fin de l’an; la tol pèrt a manifestazions locales (zerimonia de orida de la Marcialonga, spetacoi en ocajion de evenc endrezé dal Comun de Moena).

La endreza e la met dant ence stage via per l’istà adum con sozietèdes de serie A col didament de tecnics taliegn e da foradecà e setemènes de arcedament spezifich per tachèr endò l’atività, te cheles che vegn fat n gran lurier per enjignèr i bec dal pont de veduda fisich e per meter adum i esercizies aldò di programes de la garejèdes en program via per l’an.

preloader
artistica-moena-sport-54
dsc_2256
moena-sport-36
moena-sport-37
moena-sport-38
moena-sport-84
dsc9096
artistica-moena-sport-15
artistica-moena-sport-17
artistica-moena-sport-45
artistica-moena-sport-47
artistica-moena-sport-52
moena-sport-166
moena-sport-172